×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 50

Să roagă ca întorcându-i-să lui Duhul Sfânt, să se curăţască de uciderea lui Urie şi de preacurviia cu Virsaveia. Nu pentru jertvele lui Moisi, ci pentru Hristos, Cel ce va să zidească besearica, a Căruia jertvă dreptăţii va fi plăcută.

Întru sfârşit. Psalmul lui David, când au întrat la dânsul Natan, prorocul, când întrase el la Virsaveia, muiarea lui Urie

1 Miluiaşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta.

2 Şi după mulţimea îndurărilor Tale, ştearge fărădeleagea mea.

3 Mai vârtos mă spală de fărădeleagea mea, şi de păcatul mieu mă curăţeaşte.

4 Că fărădeleagea mea eu o cunosc, şi păcatul mieu înaintea mea easte pururea.

5 Ţie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut; ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu.

6 Că, iată, întru fărădelegi m-am zemislit, şi în păcate m-au născut maica mea.

7 Că, iată, adevărul ai iubit; ceale nearătate şi ceale ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie.

8 Stropi-mă-vei cu isop şi mă voiu curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voiu albi.

9 Auzului mieu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele ceale smerite.

10 Întoarce faţa Ta de cătră păcatele meale, şi toate fărădelegile meale ştearge.

11 Inimă curată zideaşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoiaşte întru ceale dinlăuntru ale meale.

12 Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-l lua de la mine.

13 Dă-mi mie bucuriia mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitoriu mă întăreaşte.

14 Învăţa-voiu pre cei fără de leage căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine să vor întoarce.

15 Izbăveaşte-mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii meale; bucura-să-va limba mea de dreptatea Ta.

16 Doamne, buzele meale vei deşchide, şi gura mea va vesti lauda Ta.

17 Că de ai fi voit jârtvă, aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18 Jertva lui Dumnezeu, duh umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19 Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului; şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20 Atunci, bine vei voi jârtva dreptăţii, pri-nosul şi arderile de tot; atunci, vor pune pre oltariul Tău viţei. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.