×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 49

Hristos va mântui pre oameni în judecata cea mai de pre urmă, nu pentru jertvele ceale junghiiate, ci pentru evlaviia sufletului, nevinovăţiia vieţii şi curăţiia dreptăţii.

Psalmul lui Asaf

1 Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul au grăit şi au chemat pământul.

2 De la răsăriturile soarelui până la apusuri; din Sion e bunăcuviinţa frumseaţii Lui.

3 Dumnezeu arătat va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va tăcea.

4 Foc înaintea Lui va arde, şi împrejurul Lui vifor foarte.

5 Chema-va ceriul de sus şi pământul, ca să aleagă pre norodul Său.

6 Adunaţi-I Lui pre cuvioşii Lui, pre cei ce aşază aşăzământul de leage al Lui pentru jertve.

7 Şi vor vesti ceriurile dreptatea Lui, că Dumnezu judecătoriu easte.

8 „Ascultă, norodul Mieu, şi voiu grăi ţie, Israile, şi voiu mărturisi ţie: «Dumnezeu, Dumnezeul tău sânt Eu».

9 Nu pentru jertvele tale te voiu mustra, şi arderile ceale de tot ale tale înaintea Mea sânt pururea.

10 Nu voiu priimi din casa ta viţei, nici din turmele tale ţapi.

11 Că ale Meale sânt toate fiiarăle ţarinii, dobitoacele în munţi şi boii.

12 Cunoscut-am toate pasările ceriului, şi frumseaţea ţarinii cu Mine easte.

13 De voiu flămânzi, nu voiu zice ţie, că a Mea easte lumea şi plinirea ei.

14 Au, doară, voiu mânca carne de tauri, sau sânge de ţapi voiu bea?

15 Jărtveaşte lui Dumnezeu jârtvă de laudă şi dă Celui Preaînalt rugile tale.

16 Şi mă chiiamă pre Mine în zioa necazului tău, şi te voiu scoate şi Mă vei proslăvi”.

17 Iară păcătosului au zis Dumnezeu: „Pentru ce tu povesteşti dreptăţile Meale şi iai aşăzământul Mieu de leage prin gura ta?

18 Iară tu ai urât învăţătura şi ai lepădat cuvintele Meale înapoi.

19 De vedeai furul, alergai cu el, şi cu cel prea curvariu partea ta puneai.

20 Gura ta au înmulţit răutate, şi limba ta au împletit vicleşuguri.

21 Şezând împrotiva fratelui tău ai clevetit, şi împrotiva fiiului maicii tale ai pus sminteale, aceastea ai făcut şi am tăcut.

22 Ai socotit fărădeleage, că voiu fi ţie aseamenea; mustra-te-voiu şi voiu pune înaintea feaţii tale păcatele tale.

23 Înţeleageţi, dară, aceastea cei ce uitaţi pre Dumnezeu, ca nu cumva să răpească, şi nu va fi Cel ce izbăveaşte.

24 Jârtva laudii Mă va slăvi, şi acolo e calea carea voiu arăta lui mântuirea Mea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.