×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 48

Împrotiva morţii şi a iadului nimic nu folosesc bogăţiile, sângură dreptatea poate mântui dintr-acealea.

Întru sfârşit, fiilor lui Core

1 Auziţi aceastea, toate neamurile; ascultaţi cei ce lăcuiţi în lume.

2 Pământeanii şi fiii oamenilor, împreună cu bogatul şi săracul.

3 Gura mea va grăi înţelepciune, şi cugetul inimii meale priceapere.

4 Pleca-voiu în pildă ureachiia mea, deşchide-voiu în psaltire gândul mieu.

5 Pentru ce mă tem în zioa cea rea? Fărădeleagea călcâiului mieu mă va încunjura.

6 Cei ce nădăjduiesc spre putearea sa, şi întru mulţimea bogăţiei lor să fălesc.

7 Fratele nu izbăveaşte, au izbăvi-va omul? Nu va da lui Dumnezeu îmblânzire pentru sine.

8 Şi preţul răscumpărării sufletului său; şi s-au ostenit în veac, şi va fi viu până la sfârşit.

9 Nu va vedea stricăciune, când va vedea pre cei înţelepţi murind; împreună cel nebun şi cel nepriceput vor peri.

10 Şi vor lăsa străinilor bogăţiia sa şi mormânturile lor, casele lor în veac.

11 Lăcaşurile lor în neam şi în neam; numitu-s-au numele sale pre pământuri.

12 Şi omul în cinste fiind n-au priceput, alăturatu-s-au cu dobitoacele ceale fără minte şi s-au asemănat lor.

13 Această cale a lor sminteală e lor, şi după aceastea, în gurile lor bine vor voi.

14 Ca nişte oi în iad s-au pus, moartea va paşte pre dânşii.

15 Şi vor stăpâni pre ei cei drepţi dimineaţa; şi ajutoriul lor să va învechi în iad, din slava sa s-au scos.

16 Însă Dumnezeu va izbăvi sufletul mieu din mâna iadului, când mă va apuca.

17 Să nu te temi când să va îmbogăţi omul, sau când să va înmulţi slava casii lui.

18 Căci, când va muri el, nu va lua toate, nici să va pogorî cu dânsul slava lui.

19 Că sufletul lui în viiaţa lui să va blagoslovi; mărturisi-se-va ţie când vei face bine lui.

20 Întra-va până la neamul părinţilor săi, până în veac nu va vedea lumină.

21 Şi omul, întru cinste fiind, n-au priceput; alăturatu-s-au cu dobitoacele ceale fără minte şi s-au asemănat lor. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.