×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 47

Cum că Dumnezeu foarte iubeaşte Ierusalimul, că pre acesta cu prea mari învingeri, cu daruri şi cu faceri de bine l-au împodobit, şi de acolo milostivirea Sa în toate marginile pământului o au împărţit. Să cuvine besearicii.

Psalmul cântării fiilor lui Kore, la a doao a sâmbetii

1 Mare e Domnul şi lăudat foarte; în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui.

2 Cu bucurie bine înrădăcinată a tot pământul, munţii Sionului, coastele criveţului, cetatea Împăratului celui mare.

3 Dumnezeu în palaturile ei să cunoaşte când sprijineaşte pre ea.

4 Că, iată, împăraţii pământului s-au adunat, strânsu-s-au împreună.

5 Aceştia văzind aşa s-au mirat, s-au turburat, s-au clătit, cutremur i-au cuprins pre ei.

6 Acolo sânt dureri ca a ceii ce naşte; cu duh silnic va sfărâma corăbiile Tarsisului.

7 Precum am auzit, aşa am şi văzut, în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru.

8 Dumnezeu au întemeiat pre ea în veac, luat-am, Dumnezeule, mila Ta în mijlocul norodului Tău.

9 După numele Tău, Dumnezeule, aşa şi lauda Ta preste marginile pământului; de dreptate plină e dreapta Ta.

10 Veselească-să muntele Sionului şi să se bucure featele Iudeii pentru judecăţile Tale, Doamne.

11 Încunjuraţi Sionul şi-l cuprindeţi pre el, povestiţi în turnurile lui.

12 Puneţi inimile voastre întru putearea lui şi împărţiţi casele lui ca să povestiţi la alt neam.

13 Că Acesta easte Dumnezeul nostru în veac şi în veacul veacului; Acesta va paşte pre noi în veaci.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.