×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 46

Pre taote neamurile îndeamnă a lăuda pre Dumnezeu, care să poftesc să fie întru împreunarea israilteanilor celor sfinţi şi a besearicii. Să cuvine besearicii.

Cat. 7. Întru sfârşit, pentru fiii lui Core

1 Toate neamurile plesniţi cu mâinile; strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie!

2 Că Domnul easte Preaînalt, înfricoşat, Împărat mare preste tot pământul.

3 Supus-au noroade noao şi neamurile supt picioarele noastre.

4 Ales-au noao moştenirea Sa, frumseaţa lui Iacov carea au iubit.

5 Suitu-S-au Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.

6 Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi!

7 Că easte Împărat a tot pământul Dumnezeu, cântaţi cu înţăleagere!

8 Împărăţit-au Dumnezeu preste neamuri; Dumnezeu şeade pre scaonul cel sfânt al Său.

9 Boiarii noroadelor s-au adunat cu Dumnezeul lui Avraam; că ai lui Dumnezeu cei putearnici ai pământului foarte s-au înălţat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.