×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 45

Cetatea lui Dumnezeu, sau besearica împrotiva toatei silnicii easte întărită, şi fără de primejdie cu apărarea lui Dumnezeu.

Întru sfârşit, fiilor lui Kore, pentru ceale de taină

1 Dumnezeu easte scăparea noastră şi putearea; ajutoriu întru năcazurile ceale ce ne-au aflat pre noi foarte.

2 Pentru aceasta, nu ne vom teame când să va turbura pământul şi să vor muta munţii în inimile mărilor.

3 Sunat-au şi s-au turburat apele lor, turbura-tu-s-au întru tăriia lui.

4 Pornirile râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; sfârşit-au lăcaşul Său cel prea înalt.

5 Dumnezeu în mijlocul ei, şi nu să va clăti, ajuta-va ei Dumnezeu dimineaţa, de dimineaţă.

6 Turburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile; dat-au glasul Său Cel Înalt, clăti-tu-s-au pământul.

7 Domnul puterilor cu noi, sprijinitoriul nostru, Dumnezeul lui Iacov.

8 Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile care au pus pre pământ, stricând războaiele până la marginile pământului.

9 Arcul va sfărâma, şi va frânge arma, şi pavezele va arde cu foc.

10 „Îndeletniciţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sânt Dumnezeu; înălţa-Mă-voiu întru neamuri, înălţa-Mă-voiu pre pământ”.

11 Domnul puterilor cu noi, sprijinitoriul nostru, Dumnezeul lui Iacov. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.