×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 44

Verş de nuntă, care cântă însămnările, faptele ceale bune, vredniciile, darurile şi împreunarea lui Hristos cu besearica.

Întru sfârşit, pentru cei ce să vor schimba, fiilor lui Core spre înţăleagere, Cântare pentru cel iubit

1 Răspuns-au inima mea cuvânt bun; grăiesc eu lucrurile meale împăratului.

2 Limba mea e trestie scriitoriului ce scrie degrab.

3 Împodobit cu frumseaţa mai mult decât fiii oamenilor; vărsatu-s-au dar în buzele tale; pentru aceasta te-au blagoslovit pre tine Dumnezeu în veac.

4 Încinge sabiia ta preste coapsa ta, putearnice.

5 Cu podoaba ta şi cu frumseaţa ta; şi încordează şi bine sporeaşte şi împărăţeaşte.

6 Pentru adevărul şi blândeaţea şi dreptatea; şi te va povăţui minunat dreapta ta.

7 Săgeţile tale ascuţite-s, putearnice, noroadele supt tine vor cădea, în inima vrăjmaşilor împăratului.

8 Scaonul Tău, Dumnezeule, în veacul veacului, toiagul dreptăţii, toiagul împărăţiei Tale.

9 Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădeleagea: pentru aceasta, te-au uns pre tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău cu untuldelemn al bucuriei mai mult decât pre părtaşii tăi.

10 Smirna şi stacti şi casiia din hainele tale, din palaturi de piluri; din carii te-au veselit featele împăraţilor întru cinstea ta.

11 Înainte au stătut împărăteasa de-a dreapta ta, în haină aurită îmbrăcată, împodobită.

12 Ascultă, fecioară, şi vezi, şi pleacă ureachiia ta, şi uită norodul tău şi casa părintelui tău.

13 Şi va pofti împăratul frumseaţa ta; că acesta easte domnul tău, şi te vei închina lui.

14 Şi fata Tirului cu daruri; feaţii tale să vor ruga bogaţii norodului.

15 Toată mărirea featei împăratului dinlăuntru, cu lanţuri de aur înfăşurată, împodobită.

16 Aduce-să-vor împăratului fecioare în urma ei, ceale de aproape ale ei să vor aduce ţie.

17 Aduce-să-vor întru veselie şi bucurie.

18 Aduce-să-vor în besearica împăratului.

19 În locul părinţilor tăi s-au născut fiii tăi, pune-i-vei pre dânşii boiari preste tot pământul.

20 Pomeni-voiu numele tău în tot neamul şi neamul.

21 Pentru aceasta, noroadele să vor mărturisi ţie în veacul veacului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.