×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 40

Să roagă pentru cei ce fac bine celor năcăjiţi, şi pentru sine, căruia, bolnav fiind, împrotivnicii îi poftesc perire. Să cuvine lui Hristos.

Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Fericit e cel ce să uită spre săracul şi mişelul; în zioa cea rea va izbăvi pre el Domnul.

2 Domnul să-l păzească pre el, şi să-l viiaze pre el, şi să-l fericească pre pământ, şi să nu-l dea în mâinile vrăjmaşilor lui.

3 Domnul va ajuta lui pre patul durerii lui; tot aşternutul lui l-ai întors întru boală lui.

4 Eu am zis: „Doamne, miluiaşte-mă, vindecă sufletul mieu, că am greşit Ţie”.

5 Vrăjmaşii miei au zis reale mie: „Când va muri şi va peri numele lui?”

6 Şi întra să vază, în deşărt inima lui, adunat-au fărădeleage luişi, ieşiia afară şi grăia împreună.

7 Asupra mea şoptiia toţi vrăjmaşii miei, asupra mea gândiia reale mie.

8 Cuvânt fără de leage au pus asupra mea: „Au, doară, cel ce doarme nu va adaoge a să scula?”

9 Pentru că omul păcii meale, spre carele am nădăjduit, cel ce mânâncă pâinile meale au mărit asupra mea vicleşug.

10 Iară Tu, Doamne, miluaşte-mă şi mă scoală şi voiu răsplăti lor.

11 Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit; că nu să va bucura vrăjmaşul mieu de mine.

12 Şi pre mine pentru nerăutatea m-ai sprijinit, şi m-ai întărit înaintea Ta, în veac.

13 Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israil, din veac şi până în veac. Fie, fie!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.