×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 4

Îndeamnă pre împrotivnicii săi şi pre priiatini şi pre alţii toţi să cinstească pre Dumnezeu; iară şie îşi ceare ajutoriu de la Dumnezeu. Să cuvine lui Hristos şi besearicii.

Întru sfârşit, în laude. Psalmul lui David

1 Când am strigat eu, auzitu-m-ai, Dumnezeul dreptăţii meale; întru necaz m-ai desfătat. Milostiveaşte-Te spre mine şi ascultă rugăciunea mea.

2 Fiii oamenilor, până când grei la inimă, pentru ce iubiţi deşărtăciunea şi căutaţi minciuna?

3 Şi să ştiţi că minunat au făcut Domnul pre cel cuvios al Său; Domnul mă va auzi, când voiu striga cătră Dânsul.

4 Măniiaţi-vă şi nu greşiţi; ceale ce ziceţi în inimile voastre, întru aşternuturile voastre vă umiliţi.

5 Jertviţi jertva dreptăţii şi nădăjduiţi spre Domnul.

6 Mulţi zic: „Cine va arăta noao ceale bune?” Însemnatu-s-au preste noi lumina feaţii Tale, Doamne.

7 Dat-ai veselie în inima mea, din rodul grâului, al vinului şi al untuluidelemn al lor s-au înmulţit.

8 Cu pace împreună mă voiu culca şi voiu adormi, că Tu, Doamne, deosebi întru nădeajde m-ai aşezat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.