×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 39

Hristos mulţămeaşte că pre Dumnezeu Tatăl totdeauna îl are de faţă, şi ascultarea (carea mai mult o voiaşte decât jârtva) o închină. Dară şi acum să-l mântuiască, izgonind pre împrotivnici. Acest psalm easte prorocesc. Evrei 10.

Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Aşteptând, am aşteptat pre Domnul şi au căutat spre mine.

2 Şi au auzit rugăciunea mea, şi m-au scos din groapa ticăloşiei şi din tina noroiului.

3 Şi au pus pre piiatră picioarele meale, şi au îndreptat paşii miei.

4 Şi au băgat în gura mea cântare noao, cântarea Dumnezeului nostru.

5 Vedea-vor mulţi şi să vor teame, şi vor nădăjdui spre Domnul.

6 Fericit bărbatul căruia easte numele Domnului nădeajdea lui, şi n-au privit la deşertăciuni şi la nebunii mincinoase.

7 Multe ai făcut Tu, Doamne Dumnezeul mieu, minunile Tale; şi la gândurile Tale nu easte cine să se aseamene Ţie.

8 Vestit-am şi am grăit: înmulţitu-s-au preste număr.

9 Jârtva şi prinosul n-ai voit, iară trupul mi-ai săvârşit.

10 Arderile de tot şi pentru păcat n-ai căutat; atuncea, am zis: „Iată, viu”.

11 În capul cărţii scris easte pentru mine ca să fac voia Ta, Dumnezeul mieu, am voit, şi leagea Ta în mijlocul pântecelui mieu.

12 Bine am vestit dreptatea întru adunare mare, iată, buzele meale nu le voiu opri, Doamne, Tu ai cunoscut.

13 Dreptatea Ta n-am ascuns în inima mea; adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus.

14 N-am ascuns mila Ta şi adevărul Tău de cătră adunare multă.

15 Iară Tu, Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine; mila Ta şi adevărul Tău pururea să mă sprijinească.

16 Că m-au cuprins reale, cărora nu easte număr, apucatu-m-au fărădelegile meale şi n-am putut să văz.

17 Înmulţitu-s-au mai mult decât perii capului mieu; şi inima mea m-au părăsit.

18 Binevoiaşte, Doamne, ca să mă izbăveşti; Doamne, ca să-mi ajuţi mie, ia aminte.

19 Să se ruşineaze şi să se înfrunteaze împreună cei ce caută sufletul mieu, ca să-l ia pre dânsul.

20 Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineaze cei ce-mi voiesc mie reale.

21 Să-şi poarte îndatăşi ruşinea lor cei ce zic mie: „Bine, bine”.

22 Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei ce Te caută, Doamne; şi să zică pururea: „Mărească-Să Domnul!” cei ce iubesc mântuirea Ta.

23 Iară eu sărac sânt şi mişăl; Domnul grijeaşte de mine.

24 Ajutorul mieu şi scutitoriul mieu eşti Tu, Dumnezeul mieu, nu zăbovi. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.