×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 37

Roagă pre Dumnezeu ca pre dânsul, fiind greu bolnav pentru păcate, de priiatini părăsit şi de împrotivnici supărat, să-l ajute şi să-l însânătoşeaze. Multe să cuvin lui Hristos.

Cat. 6. Psalmul lui David, întru pomenire pe[n]tru sâmbăta

1 Doamne, nu cu măniia Ta să mă mustri pre mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.

2 Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine, şi ai întărit preste mine mâna Ta, nu easte vindecare în trupul mieu de cătră faţa măniei Tale.

3 Nu easte pace întru oasele meale de cătră faţa păcatelor meale.

4 Că fărădelegile meale au covârşit capul mieu, ca o sarcină grea s-au îngreoiat preste mine.

5 Împuţitu-s-au şi au putrezit ranele meale de cătră faţa nebuniei meale.

6 Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit; toată zioa măhnindu-mă umblam.

7 Că şealele meale s-au umplut de ocări, şi nu easte vindecare în trupul mieu.

8 Năcăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii meale.

9 Doamne, înaintea Ta e toată dorirea mea, şi suspinul mieu de la Tine nu s-au ascuns.

10 Inima mea s-au turburat, părăsitu-m-au vârtutea mea; şi lumina ochilor miei, şi aceasta nu easte cu mine.

11 Priiatinii miei şi vecinii miei în preajma mea s-au apropiiat şi au stătut.

12 Şi cei mai de aproape ai miei departe au stătut; şi să siliia cei ce căuta sufletul mieu.

13 Şi cei ce căuta ceale reale mie grăia deşărtăciuni, şi vicleşuguri toată zioa cugeta.

14 Iară eu ca un surd nu auziiam, şi ca un mut ce nu-şi deşchide gura sa.

15 Şi m-am făcut ca un om ce nu aude, şi nu are în gura lui mustrări.

16 Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu vei auzi, Doamne Dumnezeul mieu.

17 Că am zis, ca nu cândva să se bucure mie vrăjmaşii miei, şi când s-au clătit picioarele meale, asupra mea mari au grăit.

18 Că eu spre bătăi gata sânt, şi durearea mea înaintea mea easte pururea.

19 Că fărădeleagea mea eu voiu vesti, şi mă voiu griji pentru păcatul mieu.

20 Iară vrăjmaşii miei trăiesc, şi s-au mai întărit decât mine; şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc fără dreptate.

21 Cei ce-mi răsplătesc mie reale pentru bune mă clevetiia, căci urmam bunătatea.

22 Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul mieu, nu Te depărta de la mine.

23 Ia aminte spre ajutoriul mieu, Doamne al mântuirii meale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.