×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 36

Pentru că cei fără de leage să fericesc, nu trebuie a scădea de la evlavie, că cei buni daruri vor lua, iară cei necredincioşi, pedeapse.

Psalmul lui David

1 Nu răvni celor ce viclenesc, nici pizmui celor ce fac fărădeleage.

2 Căci ca iarba curând să vor usca, şi ca verdeaţa buruienii degrab vor cădea.

3 Nădăjduiaşte spre Domnul, şi fă bunătate, şi lăcuiaşte pământul, şi te vei paşte întru bogăţiia lui.

4 Desfătează-te în Domnul, şi-ţi va da ţie cearerile inimii tale.

5 Descopere spre Domnul calea ta, şi nădăjduiaşte întru Dânsul, şi El va face.

6 Şi va scoate ca lumina dreptatea ta, şi judecata ta ca amiiazăzi.

7 Supune-te Domnului şi-L roagă pre Dânsul; nu răvni celui ce-i sporeaşte în calea sa, omului ce face călcare de leage.

8 Părăseaşte-te de iuţime şi lasă mâniia; nu răvni ca să vicleneşti.

9 Că cei ce viclenesc de tot vor peri; iară cei ce aşteaptă pre Domnul, aceia vor moşteni pământul.

10 Şi încă puţin, şi nu va fi păcătosul, şi vei căuta locul lui, şi nu-l vei afla.

11 Iară cei blânzi vor moşteni pământul, şi să vor desfăta întru mulţimea păcii.

12 Pândi-va păcătosul pre cel drept, şi va scârşni asupra lui cu dinţii săi.

13 Iară Domnul va batjocori pre el; că mai nainte veade, că va veni zioa lui.

14 Sabie au zmult păcătoşii; întins-au arcul său ca să surpe pre săracul şi pre mişălul, ca să junghie pre cei drepţi la inimă.

15 Sabiia lor între în inimile lor, şi arcele lor să se zdrobească.

16 Mai bine e puţin celui drept, decât bogăţiia multă a păcătoşilor.

17 Că braţele păcătoşilor să vor zdrobi, şi întăreaşte pre cei drepţi Domnul.

18 Cunoaşte Domnul căile celor fără prihană, şi moştenirea lor în veac va fi.

19 Nu să vor ruşina în vreamea cea rea, şi în zilele foameţii să vor sătura, că păcătoşii vor peri.

20 Iară vrăjmaşii Domnului, îndatăşi ce s-au mărit ei şi s-au înălţat, stângându-să ca fumul s-au stâns.

21 Împrumutează-să păcătosul, şi nu va plăti, iar dreptul să îndură şi dă.

22 Că cei ce binecuvintează pre El vor moşteni pământul; iară cei ce-L bleastămă vor peri.

23 De la Domnul paşii omului să îndreptează; şi calea Lui o va voi foarte.

24 Când va cădea, nu să va struncina, că Domnul întăreaşte mâna lui.

25 Mai tânăr am fost, şi am şi îmbătrânit, şi n-am văzut pre dreptul părăsit, nici sămânţa lui cerând pâini.

26 Toată zioa miluiaşte şi împrumutează dreptul, şi sămânţa lui întru blagoslovenie va fi.

27 Fereaşte-te de rău şi fă bine, şi lăcuiaşte în veacul veacului.

28 Că Domnul iubeaşte judecata şi nu va părăsi pre cei cuvioşi ai Săi; în veac să vor păzi; iară cei fără de leage să vor goni, şi sămânţa celor necredincioşi de tot se va piiarde.

29 Iară drepţii vor moşteni pământul şi să vor sălăşlui în veacul veacului preste dânsul.

30 Gura dreptului va deprinde înţelepciune, şi limba lui va grăi judecată.

31 Leagea Dumnezeului lui în inima lui, şi nu să vor poticni paşii lui.

32 Pândeaşte păcătosul pre cel drept şi caută să-l omoare pre el.

33 Iară Domnul nu-l va lăsa pre el în mâinile lui, nici îl va osândi când să va judeca lui.

34 Aşteaptă pre Domnul şi păzeaşte calea Lui; şi Te va înălţa ca să moşteneşti pământul; când vor peri păcătoşii vei vedea.

35 Văzut-am pre cel necurat prea înălţându-să şi râdicându-se ca chedrii Livanului.

36 Şi am trecut, şi, iată, nu era; şi l-am căutat pre el, şi nu s-au aflat locul lui.

37 Păzeaşte nerăutatea şi vezi dreptatea; că easte rămăşiţă omului făcătoriu de pace.

38 Iară cei fără de leage vor peri deodată, rămăşiţele celor necuraţi vor peri.

39 Iară mântuirea drepţilor de la Domnul, şi scutitoriul lor easte în vreamea năcazului.

40 Şi le va ajuta lor Domnul, şi va izbăvi pre dânşii; şi-i va scoate pre ei de la cei păcătoşi, şi-i va mântui pre ei, că au nădăjduit spre Dânsul. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.