×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 35

Bunătatea şi facerea de bine a lui Dumnezeu o pune împrotiva răutăţii necredincioşilor.

Întru sfârşit, slugii Domnului lui David

1 Zis-au călcătoriul de leage ca să greşească, întru sine: „Nu easte frica lui Dumnezeu înaintea ochilor lui”.

2 Că au viclenit înaintea lui, ca să afle fărădeleagea lui şi să urască.

3 Graiurile gurii lui, fărădeleage şi vicleşug; n-au vrut să priceapă ca să facă bine.

4 Fărădeleage au gândit întru aşternutul său; stătut-au lângă toată calea nu bună, şi răotatea n-au urât.

5 Doamne, în ceriu e mila Ta, şi adevărul Tău până la nori.

6 Dreptatea Ta, ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale, adânc mult; oamenii şi dobitoacele vei mântui, Doamne.

7 Că ai înmulţit mila Ta, Dumnezeule, şi fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui.

8 Îmbăta-să-vor din grăsimea Casii Tale, şi cu izvorul desfătăciunii Tale vei adăpa pre dânşii.

9 Că la Tine easte izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.

10 Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pre Tine, şi dreptatea Ta, celor drepţi la inimă.

11 Să nu-mi vie mie piciorul mândriei, şi mâna păcătosului să nu mă clătească.

12 Acolo au căzut toţi cei ce lucrează fărădeleage, scosu-s-au afară, şi nu vor putea să stea. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.