×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 33

Să îndeamnă pre sine şi pre alţii a cinsti pre Dumnezeu cu evlavie, pentru că pre ai săi de toate răutăţile îi apără, pre cei fără de leage îi piiarde.

Psalmul lui David, când şi-au schimbat faţa sa înaintea lui Avimeleh; şi l-au slobozit pre dânsul şi s-au dus

1 Bine voiu cuvânta pre Domnul în toată vreamea; pururea lauda Lui în gura mea.

2 Întru Domnul să va lăuda sufletul mieu; auză cei blânzi şi să se veselească.

3 Măriţi pre Domnul cu mine; şi să înălţăm numele Lui împreună.

4 Căutat-am pre Domnul şi m-au auzit; şi din toate necazurile meale m-au izbăvit.

5 Apropiiaţi-vă cătră Dânsul şi vă luminaţi; şi feaţăle voa(s)tre nu să vor ruşina.

6 Săracul acesta au strigat, şi Domnul l-au auzit pre dânsul; şi din toate năcazurile lui l-au mântuit.

7 Tăbărî-va îngerul Domnului împrejurul celor ce să tem de Dânsul, şi-i va izbăvi pre ei.

8 Gustaţi şi vedeţi că bun e Domnul; fericit bărbatul carele nădăjduiaşte spre Dânsul.

9 Teameţi-vă de Domnul, toţi sfinţii Lui, că nu easte lipsă celor ce să tem de Dânsul.

10 Bogaţii au sărăcit şi au flămânzit; iară cei ce caută pre Domnul nu să vor lipsi de tot binele.

11 Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă pre mine; frica Domnului voiu învăţa pre voi.

12 Cine easte omul cel ce voiaşte viiaţa, carele iubeaşte să vază zile bune? Opreaşte-ţi limba ta de la rău, şi buzele tale ca să nu grăiască vicleşug.

13 Fereaşte-te de rău şi fă bine; caută pacea şi o urmează pre ea.

14 Ochii Domnului spre cei drepţi, şi urechile Lui spre rugăciunea lor.

15 Iară faţa Domnului asupra celor ce fac reale, ca să piiarză de pre pământ pomenirea lor.

16 Strigat-au drepţii, şi Domnul i-au auzit pre ei, şi din toate năcazurile lor i-au izbăvit.

17 Aproape e Domnul de cei umiliţi la inimă, şi pre cei smeriţi cu duhul va mântui.

18 Multe-s năcazurile drepţilor, şi din toate acealea va izbăvi pre ei Domnul.

19 Păzeaşte Domnul toate oasăle lor; nici unul dintr-însele nu să va zdrobi.

20 Moartea păcătosului e cumplită, şi cei ce urăsc pre dreptul vor greşi.

21 Mântui-va Domnul sufletele robilor Săi, şi nu vor greşi toţi cei ce nădăjduiesc spre Dânsul. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.