×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 32

Îndeamnă pre cei drepţi să laude pre Dumnezeu pentru lucrurile Lui care să văd, milostivirea spre oameni şi purtarea de grijă.

Cat. 5. Psalmul lui David, nescris deasupra la jidovi

1 Bucuraţi-vă, drepţii întru Domnul; celor drepţi să cuvine lauda.

2 Mărturisiţi-vă Domnului în alăută, în psaltire cu zeace strune cântaţi Lui.

3 Cântaţi Lui cântare noao, bine cântaţi Lui întru strigare.

4 Că drept e cuvântul Domnului, şi toate lucrurile Lui întru credinţă.

5 Iubeaşte milosteniia şi judecata Domnul; de mila Domnului e plin pământul.

6 Cu cuvântul Domnului ceriurile s-au întărit, şi cu duhul gurii Lui toată putearea lor.

7 Adunând ca un foale apele mării, puind în vistierii adâncurile.

8 Să se teamă de Domnul tot pământul, şi de Dânsul să se cutremure toţi cei ce lăcuiesc în lume.

9 Că El Însuşi au zis, şi s-au făcut, El au poruncit, şi s-au zidit.

10 Domnul răsipeaşte sfaturile neamurilor şi defaimă gândurile boiarilor.

11 Iară gândurile inimii Lui, în neam şi în neam.

12 Fericit e neamul căruia easte Domnul Dumnezeul lui, norodul pre carele au ales, spre moştenire Luişi.

13 Din ceriu au privit Domnul, văzut-au pre toţi fiii oamenilor.

14 Din lăcaşul Său cel gata, privit-au spre toţi cei ce lăcuiesc pământul.

15 Cel ce ai zidit deosebi inimile lor, Cel ce cunoşti toate lucrurile lor.

16 Nu să mântuiaşte împăratul prin multă puteare, şi uriiaşul nu să va mântui întru mulţimea vârtutei lui.

17 Mincinos e calul spre mântuire, şi întru mulţimea puterii sale nu să va mântui.

18 Iată, ochii Domnului spre cei ce să tem de Dânsul, spre cei ce nădăjduiesc întru mila Lui. Ca să izbăvească din moarte sufletele lor şi să-i hrănească pre dânşii în foamete.

19 Şi sufletul nostru aşteaptă pre Domnul, că ajutoriul şi scutitoriul nostru easte.

20 Că întru Dânsul să va veseli inima noastră şi întru numele cel sfânt al Lui am nădăjduit.

21 Fie, Doamne, mila Ta spre noi, în ce chip am nădăjduit spre Tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.