×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 31

Sânt fericiţi cărora s-au iertat păcatele, pentru aceaea cu pilda sa şi cu a tuturor sfinţilor îndeamnă la această fericire, fieştecare să o cearce şi dobitoceasca îndărătnicie să o lapede, că aceasta aduce pedeapsă, iară iertarea păcatelor, daruri.

Psalmul lui David, al înţeleagerii

1 Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele.

2 Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici easte în gura lui vicleşug.

3 Că am tăcut, învechitu-s-au oasele meale, când strigam eu toată zioa.

4 Că zioa şi noaptea s-au îngreoiat preste mine mâna Ta; întorsu-m-am spre chinuire, când s-au înfipt mie ghimpul.

5 Fărădeleagea mea am cunoscut, şi păcatul mieu n-am acoperit.

6 Zis-am: „Mărturisi-voiu asupra mea fărădeleagea mea Domnului”, şi Tu ai lăsat păgânătatea inimii meale.

7 Pentru aceasta, să va ruga cătră Tine tot cuviosul în vreame bine cuvioasă, însă în potop de ape multe, cătră dânsul nu să vor apropiia.

8 Tu eşti scăparea mea de năcazul ce mă cuprinde; bucuriia mea, izbăveaşte-mă de cei ce m-au încunjurat.

9 „Întelepţi-te-voiu şi te voiu îndrepta în calea aceasta, în carea vei mearge; întări-voiu spre tine ochii Miei.

10 Nu fiţi ca calul şi muşcoiul, la carii nu easte priceapere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu să apropie cătră tine”.

11 Multe-s bătăile păcătosului; iară pre cel ce nădăjduiaşte spre Domnul mila îl va încunjura.

12 Veseliţi-vă întru Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă! Slava

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.