×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 30

Rânduiaşte rugăciune împrotiva primejdiilor şi a îndemnărilor împrotivnicilor; laudă rânduiala lui Dumnezeu spre cei credincioşi, şi pre aceştia spre iubirea lui Dumnezeu îi îndeamnă, Care fieştecăruia pentru faptele sale îi răsplăteaşte. Să cuvine lui Hristos.

Întru sfârşit. Psalmul lui David, pentru spaimă

1 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă ruşinez în veac, întru dreptatea Ta izbăveaşte-mă şi mă scoate.

2 Pleacă cătră mine ureachiia Ta, grăbeaşte de mă scoate; fii mie Dumnezeu scutitoriu şi spre casă de scăpare, ca să mă mântuieşti.

3 Că putearea mea şi scăparea mea eşti Tu, şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni.

4 Scoate-mă-vei din cursa aceasta carea au ascuns mie, că Tu eşti scutitoriul mieu, Doamne.

5 În mâinile Tale voiu pune duhul mieu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.

6 Urât-ai pre cei ce păzesc deşertăciunile în zădar; iar spre Domnul am nădăjduit.

7 Bucura-mă-voiu şi mă voiu veseli de mila Ta, că ai căutat spre smereniia mea; mântuit-ai din nevoi sufletul mieu.

8 Şi nu m-ai închis în mâinile vrăjmaşilor: pus-ai în loc desfătat picioarele meale.

9 Miluiaşte-mă, Doamne, că mă năcăjăsc; turburatu-s-au întru mânie ochiiul mieu, sufletul mieu şi pântecele mieu.

10 Că s-au stins întru dureare viiaţa mea, şi anii miei în suspinuri; slăbit-au întru sărăcie vârtutea mea, şi oasele meale s-au turburat.

11 Despre toţi vrăjmaşii miei m-am făcut ocară, şi vecinilor miei foarte, şi frică cunoscuţilor miei.

12 Cei ce mă vedea afară au fugit de la mine; uitat am fost ca un mort de la inimă; făcutu-m-am ca un vas pierdut.

13 Că am auzit ocara a multora din cei ce lăcuiesc împrejur, când să aduna ei împreună asupra mea, ca să ia sufletul mieu s-au sfătuit.

14 Iară eu spre Tine, Doamne, am nădăjduit; zis-am: „Tu eşti Dumnezeul mieu!

15 În mâinile Tale sorţii miei!” Izbăveaşte-mă din mâna vrăjmaşilor miei şi de cei ce mă gonesc.

16 Arată faţa Ta preste robul Tău, mântuiaşte-mă cu mila Ta, Doamne, să nu mă ruşinez că Te-am chemat pre Tine.

17 Să se ruşineaze necredincioşii şi să se pogoară în iad.

18 Mute să se facă buzele ceale vicleane, care grăiesc asupra dreptului fără leage, cu mândrie şi cu defăimare.

19 Cât e multă mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, carea ai ascuns celor ce să tem de Tine; făcut-ai celor ce să nădăjduiesc spre tine, înaintea fiilor omeneşti.

20 Ascunde-vei pre dânşii întru ascunsul feaţii Tale de turburarea oamenilor.

21 Acoperi-vei pre ei în cort, de îngrăirea împrotivă a limbilor.

22 Bine e cuvântat Domnul, că minunată au făcut mila Sa în cetatea îngrădirii.

23 Iară eu am zis întru spaima mea: „Lăpădat sânt de cătră faţa ochilor Tăi”.

24 Pentru aceasta, ai auzit glasul rugăciunii meale, când am strigat cătră Tine.

25 Iubiţi pre Domnul toţi cuvioşii Lui, că adevărurile caută Domnul şi răsplăteaşte celor ce de prisosit fac mândrie.

26 Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi spre Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.