×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 3

Acest psalm bine să înţăleage despre Hristos, care din tot statul de oameni au avut împrotivnici, care au murit pre cruce, au dormit şi au adormit în mormânt.

Psalmul lui David, când au fugit de cătră faţa lui Avesalom fiiul său în pustie, 2 Împă. 15, 14

1 Doamne, căci s-au înmulţit cei ce mă năcăjesc; mulţi să scoală asupra mea.

2 Mulţi zic sufletului mieu: „Nu easte mântuirea lui întru Dumnezeul lui”.

3 Iară Tu, Doamne, sprijinitoriul mieu eşti, mărirea mea şi Cela ce înalţi capul mieu.

4 Cu glasul mieu cătră Domnul am strigat şi m-au auzit din muntele cel sfânt al Lui.

5 Şi eu am adormit şi am dormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini.

6 Nu mă voiu teame de mii de noroade, carii împrejur mă împresoară; scoală, Doamne, mântuiaşte-mă, Dumnezeul mieu.

7 Că Tu ai bătut pre toţi cei ce-mi vrăjmăşuiesc mie în deşert; dinţii păcătoşilor ai zdrobit.

8 A Domnului easte mântuirea, şi preste norodul Tău blagosloveniia Ta. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.