×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 29

Mulţămeaşte lui Dumnezeu că l-au mântuit de primejdii şi l-au ascultat. Să cuvine lui Hristos.

Întru sfârşit. Psalmul cântării înnoirei casii lui David

1 Înălţa-Te-voiu, Doamne, că m-ai râdicat pre mine şi i-ai veselit pre vrăjmaşii miei asupra mea.

2 Doamne Dumnezeul mieu, strigat-am cătră Tine şi m-ai vindecat.

3 Doamne, scos-ai din iad sufletul mieu; mântuitu-m-ai de cei ce să pogoară în groapă.

4 Cântaţi Domnului cei cuvioşi ai Lui şi vă mărturisiţi pomenirei sfinţeniei Lui.

5 Că iuţime e întru mâniia Lui şi viiaţă în voia Lui; seara să va sălăşlui plângere, şi dimineaţa bucurie.

6 Iară eu am zis întru prisosinţa mea: „Nu mă voiu clăti în veac”.

7 Doamne, întru voia Ta dă frumseaţii meale puteare, şi Ţi-ai întors faţa Ta, şi m-am făcut turburat.

8 Cătră Tine, Doamne, voiu striga, şi cătră Dumnezeul mieu mă voiu ruga:

9 „Ce folos easte întru sângele mieu, când mă pogor eu întru stricăciune? Au, doară, să va mărturisi Ţie ţărâna sau va vesti adevărul Tău?”

10 Auzit-au Domnul şi m-au miluit; Domnul au fost ajutoriul mieu.

11 Întors-ai plângerea mea spre bucurie mie, rupt-ai sacul mieu şi m-ai încins cu veselie.

12 Ca să-Ţi cânte Ţie mărirea mea, şi nu mă voiu mâhni; Doamne Dumnezeul mieu, în veac mă voiu mărturisi Ţie. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.