×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 27

Hristos pofteaşte de la Dumnezeu Tatăl să nu să ţie în iad ca un păcătos, ci aceia pedepsindu-să, pre Dânsul şi pre norodul lui Dumnezeu în veaci să-l ţie. Taina Învierii Sale însămnează.

Psalmul lui David

1 Cătră Tine, Doamne, voiu striga, Dumnezeul mieu, să nu taci de cătră mine; ca nu cândva să taci de cătră mine, şi mă voiu asemăna celor ce să pogoară în groapă.

2 Auzi, Doamne, glasul rugăciunii meale, când mă rog cătră Tine, când râdic mâinile meale cătră besearica cea sfântă a Ta.

3 Să nu mă tragi pre mine cu cei păcătoşi, şi cu cei ce lucrează strâmbătate să nu mă pierzi.

4 Cu cei ce grăiesc pace cătră vecinii săi, iar ceale reale în inimile lor.

5 Dă-le lor, Doamne, după lucrurile lor şi după vicleşugul izvodirilor lor.

6 După faptele mâinilor lor dă-le lor, răsplăteaşte lor răsplătirea lor.

7 Că n-au înţeles spre lucrurile Domnului şi spre lucrurile mâinilor Lui; surpa-vei pre dânşii şi nu-i vei zidi.

8 Bine e cuvântat Domnul că au auzit glasul rugăciunii meale.

9 Domnul, ajutoriul mieu şi scutitoriul mieu; spre Dânsul au nădăjduit inima mea şi m-au ajutorat.

10 Şi au înflorit trupul mieu, şi din voia mea mă voiu mărturisi Lui.

11 Domnul e întărire norodului Său şi scutitoriu mântuirilor unsului Său easte.

12 Mântuiaşte pre norodul Tău şi blagosloveaşte moştenirea Ta; şi-i paşte pre ei, şi-i râdică pre ei până în veac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.