×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 26

Cum că el nu să teame de nici o silnicie, numai de va rămânea în Casa Domnului, adecă în besearică, şi de-l va apăra Dumnezeu de strâmbătăţile împrotivnicilor.

Psalmul lui David, mai nainte decât a să unge

1 Domnul e luminarea mea şi Mântuitoriul mieu; de cine mă voiu teame?

2 Domnul e scutitoriul vieţii meale; de cine mă voiu înfricoşa?

3 Când să vor apropiia asupra mea cei ce-mi fac rău, ca să mânânce cărnurile meale.

4 Cei ce mă năcăjăsc şi vrăjmaşii miei, aceia au slăbit şi au căzut.

5 De s-ar rândui asupra mea tabără, nu să va înfricoşa inima mea.

6 De s-ar scula asupra mea războiu, întru aceasta eu nădăjduiesc.

7 Una am cerut de la Domnul, aceasta voiu căuta, ca să lăcuiesc în Casa Domnului, în toate zilele vieţii meale.

8 Ca să văz frumseaţea Domnului şi să cercetez besearica cea sfântă a Lui.

9 Că m-au ascuns în cortul Său, în zioa răotăţilor meale; acoperitu-m-au întru ascunsul cortului Său.

10 Pre piiatră m-au înălţat; şi acum, iată, au înălţat capul mieu preste vrăjmaşii miei.

11 Încunjurat-am şi am jertvit în cortul Lui, jârtvă de laudă şi de strigare glăsui-voiu şi voiu cânta Domnului.

12 Auzi, Doamne, glasul mieu cu carele am strigat; miluiaşte-mă şi mă ascultă.

13 Ţie au zis inima mea: „Pre Domnul voiu căuta”. Căutatu-Te-au pre Tine faţa mea, faţa Ta, Doamne, voiu căuta.

14 Să nu-Ţi întorci faţa Ta de cătră mine, şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău.

15 Ajutoriul mieu fii, să nu mă leapezi pre mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitoriul mieu.

16 Că tatăl mieu şi mumă-mea m-au părăsit pre mine, iară Domnul m-au luat.

17 Leage pune-mi mie, Doamne, în calea Ta, şi mă îndreptează în cărare dreaptă, pentru vrăjmaşii miei.

18 Nu mă da pre mine în sufletul celor ce mă năcăjesc, că s-au sculat asupra mea mărturii nedreapte şi au minţit strâmbătate eişi.

19 Crez că voiu vedea bunătăţile Domnului în pământul celor vii.

20 Aşteaptă pre Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pre Domnul. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.