×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 25

Să roagă ca nu el, fiind nevinovat, întră cei osindiţi să se socotească.

Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutatea mea am umblat şi spre Domnul nădăjduind nu voiu slăbi.

2 Ispiteaşte-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii miei şi inima mea.

3 Că mila Ta înaintea ochilor miei easte; şi bine am plăcut întru adevărul Tău.

4 N-am şezut cu adunarea deşertăciunii, şi cu călcătorii de leage nu voiu întra.

5 Urât-am adunarea celor ce viclenesc, şi cu cei necredincioşi nu voiu şedea.

6 Spăla-voiu întru cei nevinovaţi mâinile meale şi voiu încunjura jertvenicul Tău, Doamne.

7 Ca să auz glasul laudei Tale şi să povestesc toate minunile Tale.

8 Doamne, iubit-am bună-cuviinţa Casii Tale şi locul lăcaşului mărirei Tale.

9 Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul mieu, şi cu bărbaţii sângiurilor viiaţa mea.

10 Întru ale cărora mâini sânt fărădelegile; dreapta lor s-au umplut de daruri.

11 Iară eu întru nerăutatea mea am umblat, izbăveaşte-mă, Doamne, şi mă miluiaşte.

12 Piciorul mieu au stătut întru îndreptare, întru adunări bine te voiu cuvânta, Doamne.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.