×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 24

Să roagă să se mântuiască de împrotivnici şi, curăţindu-să de păcate, el şi norodul să scape.

Cat. 4. Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Cătră Tine, Doamne, am râdicat sufletul mieu; Dumnezeul mieu, spre Tine am nădăjduit, să nu mă ruşinez în veac.

2 Nici să-şi râză de mine vrăjmaşii miei, pentru că toţi cei ce Te rabdă pre Tine nu să vor ruşina.

3 Să se ruşineaze cei ce fac fărădeleage în deşărt.

4 Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.

5 Îndepărtează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă; că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitoriul mieu, şi pre Tine Te-am aşteptat toată zioa.

6 Adu-Ţi aminte de îndurările Tale, Doamne, şi de milele Tale, că din veac sânt.

7 Păcatele tinereaţelor meale şi ale neştiinţei meale nu le pomeni.

8 După mila Ta pomeneaşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.

9 Bun şi drept e Domnul; pentru aceasta leage va pune celor ce greşesc în cale.

10 Îndrepta-va pre cei blânzi la judecată, învăţa-va pre cei blânzi căile Sale.

11 Toate căile Domnului, mila şi adevărul, celor ce caută aşăzământul Lui şi mărturiile Lui.

12 Pentru numele Tău, Doamne, şi curăţeaşte păcatul mieu, că mult easte.

13 Cine easte omul, cel ce să teame de Domnul? Leage va pune lui în calea care au ales.

14 Sufletul lui întru bunătăţi să va sălăşlui, şi sămânţa lui va moşteni pământul.

15 Întărire e Domnul celor ce să tem de Dânsul, şi făgăduinţa Lui va arăta lor.

16 Ochii miei pururea spre Domnul, că El va scoate din laţ picioarele meale.

17 Caută spre mine şi mă miluiaşte, că unul născut şi sărac sânt eu.

18 Necazurile inimii meale s-au înmulţit; din nevoile meale scoate-mă.

19 Vezi smerirea mea şi osteneala mea, şi lasă toate păcatele meale.

20 Vezi pre vrăjmaşii miei că s-au înmulţit, şi cu urâciune nedreaptă m-au urât.

21 Păzeaşte sufletul mieu şi mă izbăveaşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit spre Tine.

22 Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.

23 Izbăveaşte, Dumnezeule, pre Israil din toate năcazurile lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.