×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 23

Dumnezeu tot pământul ocârmuiaşte, iară în numele Lui cel ceresc să vor sui cei fără prihană, pentru că Hristos biruind au deschis porţile.

Psalmul lui David, al uniia din sâmbete

1 Al Domnului e pământul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei ce lăcuiesc într-însa.

2 Acesta pre mări l-au întemeiat pre el, şi pre râuri l-au gătit pre el.

3 Cine să va sui în muntele Domnului? Sau cine va sta în locul cel sfânt al Lui?

4 Cel nevinovat cu mâinile şi curat la inimă, carele nu ş-au luat în deşert sufletul său şi nu s-au jurat întru vicleşug vecinului său.

5 Acesta va lua blagoslovenie de la Domnul şi milostenie de la Dumnezeu, Mântuitoriul său.

6 Acesta e neamul celor ce caută pre Domnul, a celor ce caută faţa Dumnezeului lui Iacov.

7 Râdicaţi, boiari, porţile voastre, şi vă râdicaţi porţile ceale veacinice, şi va întra Împăratul mărirei.

8 Cine easte acesta, Împăratul mărirei? Domnul cel tare şi putearnic, Domnul cel tare în războiu.

9 Râdicaţi, boiari, porţile voastre, şi vă râdicaţi porţile ceale veacinice, şi va întra Împăratul mărirei.

10 Cine easte acesta, Împăratul mărirei? Domnul puterilor, Acesta easte Împăratul mărirei. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.