×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 22

Spune facerile de bine de la Domnul, pentru că printr-Însul au fost odihnit, şi totdeauna va fi.

Psalmul lui David

1 Domnul mă paşte şi nimica nu-mi va lipsi.

2 În locul păşunii, acolo m-au sălăşluit; la apa odihnii m-au hrănit, sufletul mieu l-au întors.

3 Povăţuitu-m-au pre cărările dreptăţii, pentru numele Lui.

4 Că de voiu şi umbla în mijlocul umbrii morţii, nu mă voiu teame de reale, că Tu cu mine eşti.

5 Toiagul Tău şi varga Ta, aceastea m-au mângâiat.

6 Gătit-ai înaintea mea masă, împrotiva celor ce mă năcăjesc.

7 Uns-ai cu untdelemn capul mieu, şi păharul Tău e adăpându-mă ca un putearnic.

8 Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii meale; şi ca să lăcuiesc eu în Casa Domnului întru îndelungare de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.