×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 20

Mulţămeaşte că pre împăratul Hristos cu mare cinste l-au împodobit şi pre împrotivnicii lui mai pre urmă îi va piiarde.

ntru sfârşit. Psalmul lui David

1 Doamne, întru putearea Ta să va veseli împăratul, şi de mântuirea Ta să va bucura foarte.

2 Pofta inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pre dânsul.

3 Că l-ai întimpinat pre el cu blagosloveniile bunătăţii; pus-ai pre capul lui cunună de piiatră scumpă.

4 Viiaţă au cerşut de la Tine, şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.

5 Mare easte slava lui întru mântuirea Ta; mărire şi mare cuviinţă vei pune preste el.

6 Că vei da lui blagoslovenie în veacul veacului; veseli-vei pre dânsul întru bucurie cu faţa Ta.

7 Că împăratul nădăjduiaşte spre Domnul, şi întru mila Celui Înalt nu să va clăti.

8 Afle-se mâna Ta tuturor vrăjmaşilor Tăi; dreapta Ta să afle pre toţi cei ce Te urăsc pre Tine.

9 Că-i vei pune pre ei ca un cuptoriu de foc în vreamea feaţii Tale.

10 Domnul întru măniia Sa va turbura pre ei, şi-i va mânca pre ei focul.

11 Rodul lor de pre pământ îl vei piiarde, şi sămânţa lor din fiii oamenilor.

12 Că au plecat asupra Ta reale; cugetat-au sfaturi care nu vor putea să stea.

13 Că-i vei pune pre dânşii dos; întru cei rămaşi ai Tăi vei găti faţa lor.

14 Înalţă-Te, Doamne, întru putearea Ta; cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.