×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 18

Dumnezeu, şi din făpturile lucrurilor celor cereşti, şi din leagea cea dumnezeiască, să cunoaşte, pre Care cunoscându-L Îl roagă ca lui toate câte cu neştiinţa sau cu ştiinţa au greşit să i le iarte.

ntru sfârşit. Psalmul lui David

1 Ceriurile spun mărirea lui Dumnezeu, şi facerea mâinilor Lui o vesteaşte tăriia.

2 Zioa zilii spune cuvânt şi noaptea nopţii vesteaşte ştiinţă.

3 Nu sânt graiuri, nici cuvinte, ale cărora să nu să auză glasurile lor.

4 În tot pământul au ieşit veastea lor, şi la. marginile lumii cuvintele lor.

5 În soare au pus lăcaşul Său; şi El, ca un mire ce iasă din cămara sa.

6 Bucura-să-va ca un uriiaş să alearge cale; din marginea ceriului ieşirea lui.

7 Şi întimpinarea lui până la marginea ceriului; şi nu easte cine să se ascunză de căldura lui.

8 Leagea Domnului fără prihană, carea întoarce sufletele; mărturiia Domnului credincioasă, carea înţelepţeaşte pruncii.

9 Dreptăţile Domnului dreapte, ceale ce veselesc inima; porunca Domnului strălucită, carea luminează ochii.

10 Frica Domnului curată, carea rămâne în veacul veacului; judecăţile Domnului adevărate, îndreptate împreună.

11 Dorite-s mai vârtos decât aurul şi decât piiatra scumpă mult, şi mai dulci decât miiarea şi fagurul.

12 Pentru că robul Tău păzeaşte aceastea, şi când păzeaşte aceastea răsplătire e multă.

13 Greşealele cine le va priceape? De ceale ascunsă ale meale curăţeaşte-mă, şi de ceale străine iartă pre robul Tău.

14 De nu mă vor stăpâni, atuncea fără prihană voiu fi; şi mă voiu curăţi de păcat mare.

15 Şi vor fi întru bună plăceare cuvintele gurii meale; şi cugetul inimii meale înaintea Ta pururea. Doamne, ajutoriul mieu şi izbăvitoriul mieu!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.