×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 16

Să roagă ca să nu să învingă întru izgoniri; împrotivnicii întru această viiaţă să se fericească, iară el mărirea cea veacinică aşteaptă.

Rugăciunea lui David

1 Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cearerea mea, ascultă rugăciunea mea, nu întru buze vicleane.

2 De la faţa Ta judecata mea să iasă. Ochii miei vază dreptăţi.

3 Cercat-ai inima mea, cercetatu-o-ai noaptea; cu foc m-ai lămurit, şi nu s-au aflat întru mine nedreptate.

4 Ca să nu grăiască gura mea lucruri omeneşti, pentru cuvintele buzelor Tale, eu am păzit căi năsilnice.

5 Săvârşeaşte paşii miei întru cărările Tale, ca să nu să clătească paşii miei.

6 Eu am strigat că m-ai auzit, Dumnezeule; pleacă ureachiia Ta mie şi auzi cuvintele meale.

7 Minunate fă milele Tale, Cel ce mântuieşti pre cei ce nădăjduiesc spre Tine, de cei ce stau împrotiva dreaptei Tale.

8 Păzeaşte-mă, Doamne, ca lumina ochiului; întru acoperemântul aripilor Tale mă vei acoperi.

9 De cătră faţa necredincioşilor, carii m-au năcăjit pre mine, vrăjmaşii miei sufletul mieu au cuprins.

10 Grăsimea sa o au încuiat, gura lor au grăit cu mândrie.

11 Izgonindu-mă acum m-au încunjurat, ochii săi şi-au pus ca să-i pleace în pământ.

12 Apucatu-m-au ca un leu gata la vânat, şi ca un puiu de leu ce lăcuiaşte întru ascunsuri.

13 Scoală-Te, Doamne, întîmpină-i pre ei şi-i împiiadecă; izbăveaşte sufletul mieu de cel necurat, sabiia Ta de la vrăjmaşii mâinii Tale.

14 Doamne, din puţin pre pământ, împarţi-i pre ei în viiaţa lor, şi de ceale ascunse ale Tale s-au umplut pântecele lor, săturatu-s-au de fii şi au lăsat rămăşite pruncilor lor.

15 Iară eu întru dreptate mă voiu arăta feaţii Tale, sătura-mă-voiu când mi să va arăta mărirea Ta. Slavă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.