×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 151

1 aMic eram întru fraţii miei şi mai tânăr în casa tatălui mieu, păscut-am oile tatălui mieu.

2 Mâinile meale au făcut organul, şi deagetele meale au alcătuit psaltirea. Şi cine va vesti Domnului mieu? Însuşi Domnul, Însuşi va auzi. Însuşi au trimis pre îngerul Său şi m-au luat de la oile tatălui mieu şi m-au uns cu untuldelemn al ungerii Sale. Fraţii miei, buni şi mari, şi n-au binevoit întru dânşii Domnul. Ieşit-am întru întimpinarea celui de alt neam, şi m-au blestemat întru idolii săi. Iar eu, zmulgând sabiia de la dânsul, i-am tăiat capul lui şi am rădicat ocara dintru fiii lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.