×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 149

Lui Hristos ca unui împărat Ii va cânta, Care pre ai Săi îi va mântui, şi lui izbânditoare puteare asupra limbilor Ii a da. Easte prorocesc despre învingerea besearicii.

1 Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în besearica cuvioşilor.

2 Veselească-se Israil de Cel ce-au făcut pre el; şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.

3 Să laude numele Lui în horă, în tâmpănă şi în psaltire să-I cânte Lui.

4 Că binevoiaşte Domnul întru norodul Său, şi va înălţa pre cei blânzi întru mântuire.

5 Lăuda-se-vor cuvioşii întru mărire şi se vor bucura întru aşternuturile sale.

6 Înălţările lui Dumnezeu în gâtlejul lor, şi sabii de amândoao părţile ascuţite în mâinile lor.

7 Ca să facă izbândă întru neamuri, mustrări întru noroade.

8 Ca să leage pre împăraţii lor cu obezi, şi pre slăviţii lor cu cătuşi de fier.

9 Ca să facă întru dânşii judecată scrisă; mărirea aceasta easte tuturor cuvioşilor Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.