×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 147

Aliluiia, al lui Agheu şi al Zahariei

Mearge îndemnând besearica spre laudele lui Dumnezeu, mai ales pentru că spre dânsa e cu osebită facere de bine. Acest psalm în jidovie să adaogă la cel din sus.

1 Laudă, Ierusalime, pre Domnul, laudă pre Dumnezeul tău, Sioane!

2 Că au întărit încuietorile porţilor tale, blagoslovit-au pre fiii tăi ntru tine.

3 Cel ce pune hotarăle tale pace şi cu grăsime de grâu te-au săturat.

4 Cel ce trimite cuvântul Său pământului; degrab aleargă cuvântul Lui.

5 Al Celui ce dă zăpada Sa ca lâna, al Celui ce presară negura ca cenuşa.

6 Al Celui ce pune ghiiaţa Sa ca pâinile, împrotiva feaţii gerului Lui cine va suferi?

7 Trimite-va cuvântul Său şi le va topi pre eale, sufla-va duhul Lui şi vor curge ape.

8 Cel ce vesteaşte cuvântul Său lui Iacov, îndreptările şi judecăţile Sale lui Israil.

9 N-au făcut aşa la tot neamul, şi judecăţile Sale nu le-au arătat lor. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.