×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 146

Aliluiia, al lui Agheu şi al Zahariei

Să se laude Dumnezeu pentru purtarea Sa de grijă şi alte fapte spre norodul Său. Prorocesc e pentru adunarea besearicii

1 Lăudaţi pre Domnul, că e bun psalmul Dumnezeului nostru, să se îndulcească lauda.

2 Zidind Ierusalimul Domnul, râsipirile lui Israil va aduna.

3 Cel ce vindecă pre cei zdrobiţi la inimă şi leagă sdruncinăturile lor.

4 Cel ce numără mulţimea stealelor şi lor tuturor numele le chiiamă.

5 Mare e Domnul nostru şi mare e tăriia Lui, şi priceaperii Lui nu easte număr.

6 Cel ce priimeaşte pre cei blânzi, Domnul, şi smereaşte pre cei păcătoşi până la pământ.

7 Înceapeţi a cânta Domnului întru mărturisire, cântaţi Dumnezeului nostru întru alăută.

8 Celui ce îmbracă ceriul cu nori, Celui ce găteaşte pământului ploaie.

9 Celui ce răsare în munţi iarbă şi pajişte spre slujba oamenilor.

10 Celui ce dă dobitoacelor hrană lor şi puilor corbilor ce-L chiiamă pre El.

11 Nu întru putearea calului va voi, nici în pulpele bărbatului bine îi va plăcea.

12 Bine va voi Domnul întru cei ce să tem de Dânsul şi întru cei ce nădăjduiesc spre mila Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.