×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 144

Măreaşte pre Dumnezeu ca pre un Împărat bun, milostiv, tuturor ocârmuitoriu, ţiitoriu şi ca pre Cel ce nemărginite faceri de bine dă oamenilor.

1 Înălţa-Te-voiu, Dumnezeul mieu, Împăratul mieu, şi bine voiu cuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului.

2 În toate zilele bine Te voiu cuvânta şi voiu lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

3 Mare e Domnul şi lăudat foarte; şi măririi Lui nu easte sfârşit.

4 Neamul şi neamul vor lăuda lucrurile Tale, şi putearea Ta vor vesti.

5 Mare cuviinţa mărirei sfinţirii Tale vor grăi, şi minunile Tale vor povesti.

6 Şi putearea celor înfricoşate ale Tale vor spune, şi mărirea Ta vor povesti.

7 Pomenirea mulţimei bunătăţii Tale vor vesti, şi de dreptatea Ta să vor bucura.

8 Îndurat şi milostiv e Domnul, îndelung răbdătoriu şi mult milostiv.

9 Bun e Domnul tuturor, şi îndurările Lui preste toate lucrurile Lui.

10 Mărturisească-se Ţie, Doamne, toate lucrurile Tale; şi cuvioşii Tăi bine să Te cuvinteaze.

11 Mărirea împărăţiei Tale vor spune şi putearea Ta vor grăi,

12 Ca să facă cunoscută fiilor omeneşti putearea Ta şi mărirea marii cuviinţii împărăţiei Tale.

13 Împărăţiia Ta e împărăţiia tuturor veacurilor şi stăpâniia Ta întru tot neamul şi neamul.

14 Credincios e Domnul întru toate cuvintele Sale şi cuvios întru toate lucrurile Sale.

15 Sprijineaşte Domnul pre toţi cei ce cad şi îndreptează pre toţi cei surpaţi.

16 Ochii tuturor spre Tine nădăjduiesc; şi Tu le dai lor hrană în vreame bună.

17 Deşchizi Tu mâna Ta şi saturi pre tot cel viu de bunavoinţă.

18 Drept e Domnul întru toate căile Sale şi cuvios întru toate lucrurile Sale.

19 Aproape e Domnul de toţi cei ce-L chiiamă pre El, de toţi cei ce-L chiiamă pre El întru adevăr.

20 Voia celor ce să tem de El va face, şi rugăciunea lor va auzi şi-i va mântui pre dânşii.

21 Păzeaşte Domnul pre toţi cei ce-L iubesc pre El; şi pre toţi păcătoşii va piiarde.

22 Lauda Domnului va grăi gura mea şi bine să cuvinteaze tot trupul numele cel sfânt al Lui, în veac şi în veacul veacului.Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.