×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 143

Mulţămeaşte că are împărăţiia odihnită, apoi să roagă să se apere de împrotivnicii cei din afară, carii să înalţă.

Cat. 20

1 Bine e cuvântat Domnul Dumnezeul mieu, Cel ce învaţă mâinile meale spre oştire, deagetele meale la războiu.

2 Mila mea şi scăparea mea, sprijinitoriul mieu şi izbăvitoriul mieu.

3 Scutitoriul mieu, şi întru El am nădăjduit, Cel ce supune norodul mieu supt mine.

4 Doamne, ce easte omul, că Te-ai făcut cunoscut lui, sau fiiul omului, că-l socoteşti pre el?

5 Omul deşărtăciunii s-au asemănat; zilele lui ca umbra trec.

6 Doamne, pleacă ceriurile şi Te pogoară; atinge-Te de munţi şi să vor fumega.

7 Fulgeră fulgere şi-i vei râsipi pre dânşii; trimite săgeţile Tale şi-i vei turbura pre ei.

8 Trimite mâna Ta din înălţime; scoate-mă şi mă izbăveşte din ape multe, din mâna fiilor celor străini,

9 A cărora gură au grăit deşărtăciune, şi dreapta lor e dreapta strâmbătăţii.

10 Dumnezeule, cântare noao voiu cânta Ţie, în psaltire cu zeace strune voiu cânta Ţie.

11 Celui ce dai mântuire împăraţilor, Celui ce izbăveşti pre David, robul Tău, de sabie cumplită.

12 Izbăveşte-mă şi mă scoate din mâna fiilor celor străini, a cărora gură au grăit deşărtăciune, şi dreapta lor e dreapta strâmbătăţii.

13 Ai cărora fiii lor ca nişte tinere odrasle înfipte întru tinereaţele lor,

14 Featele lor înfrumseţate, împodobite ca asămănarea besearicii,

15 Cămările lor pline, vărsându-să din ceasta în ceaea,

16 Oile lor mult fătătoare, înmulţindu-se întru ieşirile lor; boii lor graşi.

17 Nu easte cădeare de gard, nici trecătoare, nici strigare în uliţele lor.

18 Fericit-au pre norodul căruia sânt aceastea, fericit e norodul căruia Domnul e Dumnezeul lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.