×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 141

Înţeleagerii lui David, când au fost el în peşteră rugându-să, 1. Împăra. 24

Părăsit fiind de ajutoriul omenesc, ceare ajutoriu împrotiva asupritorilor. Să cuvine besearicii.

1 Cu glasul mieu cătră Domnul am strigat; cu glasul mieu cătră Domnul m-am rugat.

2 Vărsa-voiu înaintea Lui rugăciunea mea, năcazul mieu înaintea Lui voiu spune.

3 Când lipsiia dintru mine duhul mieu, şi Tu ai cunoscut cărările meale.

4 În calea aceasta, în carea am umblat, ascuns-au cursă mie.

5 Luat-am sama de-a dreapta, şi am privit, şi nu era cine să mă cunoască.

6 Perit-au fuga de la mine, şi nu easte cela ce caută sufletul mieu.

7 Strigat-am cătră Tine, Doamne, zis-am: Tu eşti nădeajdea mea, partea mea eşti în pământul celor vii.

8 Ia aminte spre ruga mea, că m-am smerit foarte.

9 Izbăveaşte-mă de cei ce mă gonesc; că s-au întărit mai vârtos decât mine.

10 Scoate din temniţă sufletul mieu, ca să se mărturisească numelui Tău.

11 Pre mine mă aşteaptă drepţii, până ce vei răsplăti mie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.