×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 140

Să roagă să fie răbdătoriu întru năcazuri, şi despre împrotivnici făr’ de primejdie. Să cuvine lui Hristos.

1 Doamne, strigat-am cătră Tine, auzi-mă; ia aminte glasul rugii meale când strig cătră Tine.

2 Să se îndrepteaze rugăciunea mea ca tămâia înaintea Ta; râdicarea mâinilor meale, jertvă de seara.

3 Pune, Doamne, strajă gurii meale şi uşă de îngrădire împrejurul buzelor meale.

4 Să nu abaţi inima mea spre cuvinte de vicleşug, ca să tăgăduiesc răspunsurile ceale din păcate,

5 Cu oamenii ce lucrează fărădeleage; şi nu mă voiu însoţi cu aleşii lor.

6 Certa-mă-va dreptul cu milă şi mă va mustra; şi untuldelemn al păcătosului să nu ungă capul mieu.

7 Că încă şi rugăciunea mea e întru bune-vrerile lor; înghiţitu-s-au lângă piiatră judecătorii lor.

8 Auzi-să-vor graiurile meale, că au putut, ca o brazdă de pământ s-au rupt pre pământ, râsipitu-s-au oasele lor lângă iad.

9 Cătră Tine, Doamne, Doamne, ochii miei, spre Tine am nădăjduit, să nu iai sufletul mieu.

10 Păzeaşte-mă de cursa carea mi-au pus mie, şi de smintealele celor ce fac fărădeleage.

11 Cădea-vor în mreaja sa păcătoşii, deosebi sânt eu până ce voiu treace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.