×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 139

Întru sfârşit, Psalmul lui David

Să roagă să se apere de cei răi şi de hulitori, şi aceia să se pedepsească. Să cuvine lui Hristos.

1 Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean, de la bărbatul nedrept mă izbăveaşte,

2 Carii gândiia nedreptate în ini-mă, toată zioa rânduia războaie.

3 Ascuţit-au limba sa ca de şarpe; otravă de aspidă supt buzele lor.

4 Păzeaşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului, de la oameni nedrepţi mă scoate.

5 Carii au gândit să împiiadece paşii miei, ascuns-au mândrii cursă mie.

6 Şi cu funi au întins cursă picioarelor meale, pre lângă cărare sminteale mi-au pus mie.

7 Zis-am Domnului: „Dumnezeul mieu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii meale!”

8 Doamne, Doamne, putearea mântuirii meale, umbrit-ai preste capul mieu în zioa de războiu.

9 Să nu mă dai, Doamne, de la dorirea mea celui păcătos, gândit-au împrotiva mea, să nu mă părăseşti, ca nu cândva să se înalţe.

10 Capul încunjurării lor, osteneala buzelor lor va acoperi pre dânşii.

11 Cădea-vor preste dânşii cărbuni cu foc, surpa-vei pre ei în ticăloşie, şi nu vor putea răbda.

12 Bărbatul limbut nu să va îndrepta pre pământ; pre bărbatul nedrept realele îl vor vâna spre stricăciune.

13 Cunoscut-am că va face Domnul judecată săracilor şi izbândă lipsiţilor.

14 Însă drepţii să vor mărturisi numelui Tău, şi vor lăcui drepţii cu faţa Ta. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.