×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 138

Întru sfârşit, Psalmul lui David, al Zahariei întru râsipire

Cum că Dumnezeu toate le ştie, în tot locul de faţă easte purtarea Lui de grijă şi putearea, nimic cât de ascuns şi de slab nu poate scăpa. Pentru aceaea, pre Dânsul Îl va lăuda, şi pre cei necredincioşi cu ură îi va urî.

1 Doamne, cercatu-m-ai şi m-ai cunoscut, Tu ai cunoscut şădearea mea şi scularea mea.

2 Tu ai priceput gândurile meale de departe; cărarea mea şi funea mea Tu ai dovedit.

3 Şi toate căile meale mai nainte le-ai văzut, că nu easte vicleşug în limba mea.

4 Iată, Doamne, Tu ai cunoscut toate ceale de pre urmă şi ceale de demult; Tu m-ai zidit şi ai pus preste mine mâna Ta.

5 Minunată s-au făcut ştiinţa Ta de la mine, întăritu-s-au, nu voiu putea spre dânsa.

6 Unde mă voiu duce de la Duhul Tău, şi de la faţa Ta unde voiu fugi?

7 De mă voiu sui în ceriu, Tu acolo eşti; de mă voiu pogorî în iad, de faţă eşti.

8 De voiu lua aripile meale de dimineaţă şi mă voiu sălăşlui la marginile mării,

9 Că şi acolo mâna Ta mă va povăţui şi mă va ţinea dreapta Ta.

10 Şi am zis: Au, doară, întunearecul mă va acoperi? Şi noaptea e luminare întru desfătăciunea mea?

11 Că întunearecul nu să va întuneca de la Tine, şi noaptea ca zioa să va lumina; precum e întunearecul ei, aşa şi lumina ei.

12 Că Tu ai zidit rărunchii miei, sprijinitu-m-ai din pântecele maicii meale.

13 Mărturisi-mă-voiu Ţie, că cu înfricoşare Te-ai minunat; minunate-s lucrurile Tale, şi sufletul mieu le cunoaşte foarte.

14 Nu s-au ascuns osul mieu de la Tine, carele l-ai făcut întru ascuns, şi statul mieu, întru ceale mai de jos ale pământului.

15 Cel nelucrat al mieu l-au văzut ochii Tăi, şi în cartea Ta toţi să vor scrie; în zile să vor zidi, şi nimenea întru dânşii.

16 Iară mie foarte sânt cinstiţi priiatinii Tăi, Dumnezeule, foarte s-au întărit stăpâniile lor.

17 Număra-voiu pre dânşii, şi mai mult decât năsipul să vor înmulţi; sculatu-m-am, şi încă sânt cu Tine.

18 De vei să omori pre păcătoşi, Dumnezeule; bărbaţii sângiurilor, depărtaţi-vă de la mine.

19 Că pricinuitori sânteţi întru gânduri, lua-vor întru deşărtăciuni cetăţile Tale.

20 Au nu pre cei ce Te urăsc pre Tine, Doamne, am urât, şi asupra vrăjmaşilor Tăi m-am topit?

21 Cu urâciune desăvârşit i-am urât pre ei, nepriiatini mi s-au făcut mie.

22 Ispiteaşte-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte inima mea, cearcă-mă şi cunoaşte cărările meale.

23 Şi vezi de easte calea fărădelegii întru mine, şi mă îndreptează în calea cea veacinică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.