×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 137

Psalmul lui David, a lui Agheu şi a Zahariei

Cum că el în veaci va lăuda pre Dumnezeu, şi-L va cinsti; poftind ca şi ceialalţi împăraţi cu numele acesta aceasta să facă.

1 Mărturisi-mă-voiu Ţie, Doamne, cu toată inima mea; şi înaintea îngerilor voiu cânta Ţie, că ai auzit toate graiurile gurii meale.

2 Închina-mă-voiu la besearica Ta cea sfântă şi mă voiu mărturisi numelui Tău.

3 Întru mila Ta şi adevărul Tău; că ai mărit preste tot numele cel sfânt al Tău.

4 Ori în ce zi Te voiu chema, degrab mă auzi; înmulţi-mă-vei în sufletul mieu cu putearea Ta.

5 Mărturisească-se Ţie, Doamne, toţi împăraţii pământului; că au auzit toate graiurile gurii Tale.

6 Şi să cânte întru căile Domnului, că mare e mărirea Domnului.

7 Că înalt e Domnul şi la ceale smerite priveaşte, şi ceale înalte de departe le cunoaşte.

8 De voiu mearge în mijlocul năcazului, mă vei viia; preste mâniia vrăjmaşilor miei întins-ai mâinile Tale şi m-au mântuit dreapta Ta.

9 Domnul va răsplăti pentru mine; Doamne, mila Ta easte în veac, lucrurile mâinilor Tale cu vedearea nu le treace.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.