×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 136

Cu lacrămi oftează robii să se slobozască, şi poftesc pedeapse idumeilor şi vaviloneanilor. Să cuvine besearicii ce să izgoneaşte întră mahometani.

1 La râul Vavilonului, acolo am şăzut şi am plâns, când ne-am adus noi aminte de Sion.

2 În sălci, în mijlocul lui am spânzurat organele noastre.

3 Că acolo ne-au întrebat pre noi, cei ce ne-au robit pre noi, cuvinte de cântări.

4 Şi cei ce ne-au dus pre noi, cântare: „Cântaţi noao din cântările Sionului!”

5 Cum vom cânta cântarea Domnului în pământ strein?

6 De te voiu uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea.

7 Să se lipească limba mea de grumazul mieu, de nu-mi voiu aduce aminte de tine.

8 De nu voiu pune înainte Ierusalimul, ca întru începutul veseliei meale.

9 Adu-Ţi aminte, Doamne, de fiii lui Edom, în zioa Ierusalimului,

10 Carii zicea: „Stricaţi-l, stricaţi-l până la temeliile lui!”

11 Fata Vavilonului, ticăloasă; fericit e cel ce va răsplăti ţie răsplătirea ta, carea ai răsplătit noao.

12 Fericit e carele va apuca şi va lovi pruncii tăi de piiatră. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.