×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 135

Îndeamnă să se mărturisească lui Dumnezeu pentru toate ale lui, mai vârtos pentru purtarea de grijă şi facerile de bine cu norodul Său.

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că easte bun; că în veac e mila Lui.

2 Mărturisiţi-vă Dumnezeului dumnezeilor; că în veac e mila Lui.

3 Mărturisiţi-vă Domnului domnilor; că în veac e mila Lui.

4 Celui ce face minuni mari unuia; că în veac e mila Lui.

5 Celui ce au făcut ceriurile cu înţeleagere; că în veac e mila Lui.

6 Celui ce au întărit pământul preste ape; că în veac e mila Lui.

7 Celui ce au făcut luminători mari unuia; că în veac easte mila Lui.

8 Soarele, spre stăpânirea zilii; că în veac easte mila Lui.

9 Luna şi stealele, spre stăpânirea nopţii; că în veac easte mila Lui.

10 Celui ce au bătut Eghiptul cu cei întâiu născuţi ai lor; că în veac easte mila Lui.

11 Şi au scos pre Israil din mijlocul lor; că în veac easte mila Lui.

12 Cu mână tare şi cu braţ înalt; că în veac easte mila Lui.

13 Celui ce au împărţit Marea Roşie în despărţituri; că în veac e mila Lui.

14 Şi au trecut pre Israil prin mijlocul ei; că în veac easte mila Lui.

15 Şi au scuturat pre Faraon şi putearea lui în Marea Roşie; că în veac easte mila Lui.

16 Celui ce au trecut norodul Său în pustie; că în veac easte mila Lui.

17 Celui ce au bătut împăraţi mari; că în veac easte mila Lui.

18 Şi au omorât împăraţi tari; că în veac easte mila Lui.

19 Pre Sion, împăratul amoreilor; că în veac easte mila Lui.

20 Şi pre Og, împăratul Vasanului; că în veac easte mila Lui.

21 Şi le-au dat pământul lor moştenire; că în veac easte mila Lui.

22 Moştenire lui Israil, slugii Sale; că în veac easte mila Lui.

23 Că întru smereniia noastră ne-au pomenit pre noi Domnul; că în veac easte mila Lui.

24 Şi ne-au izbăvit pre noi de vrăjmaşii noştri; că în veac easte mila Lui.

25 Cel ce dă hrană la tot trupul; că în veac easte mila Lui.

26 Mărturisiţi-vă Dumnezeului ceresc; că în veac easte mila Lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.