×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 134

Îndeamnă a lăuda pre Dumnezeu, pentru că au dăruit pre Israil cu daruri aşa mari, şi idolii sânt fără de folos.

Cat. 19

1 Lăudaţi numele Domnului, lăudaţi, slugi, pre Domnul,

2 Cei ce staţi în casa Domnului, în curţile Casii Dumnezeului nostru,

3 Lăudaţi pre Domnul, că easte bun Domnul,

4 Cântaţi numele Lui, că easte bun

5 Că pre Iacov au ales Luişi Domnul.

6 Pre Israil spre moştenire Luişi.

7 Că eu am cunoscut că easte mare Domnul.

8 Şi Domnul nostru preste toţi dumnezeii.

9 Toate câte au vrut Domnul au făcut,

10 În ceriu şi pre pământ,

11 În mări şi în toate adâncurile.

12 Râdicând nori de la marginea pământului,

13 Fulgerile spre ploaie le-au făcut.

14 Cel ce scoate vânturile din vistieriile Sale,

15 Carele au bătut ceale întâiu născute ale Eghiptului,

16 De la om până la dobitoc.

17 Trimis-au seamne şi minuni în mijlocul tău, Eghipte.

18 Întru Faraon şi întru toate slugile lui.

19 Carele au bătut neamuri multe,

20 Şi au ucis împăraţi tari,

21 Pre Sion, împăratul amoreilor,

22 Şi pre Og, împăratul Vasanului,

23 Şi toate împărăţiile lui Hanaan,

24 Şi au dat pământul lor moştenire,

25 Moştenire lui Israil, norodului Său.

26 Doamne, numele Tău easte în veac.

27 Şi moştenirea Ta în neam şi în neam.

28 Că va judeca Domnul pre norodul Său,

29 Şi spre slugile Sale Să va umili.

30 Idolii neamurilor argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti.

31 Gură au şi nu vor grăi,

32 Ochi au şi nu vor vedea,

33 Urechi au şi nu vor auzi.

34 Că nu easte duh în gura lor.

35 Aseamenea lor să fie cei ce fac aceastea,

36 Şi toţi cei ce să nădăjduiesc într-înşii.

37 Casa lui Israil, binecuvântaţi pre Domnul!

38 Casa lui Aaron, binecuvântaţi pre Domnul!

39 Casa lui Levi, binecuvântaţi pre Domnul!

40 Cei ce vă teameţi de Domnul, binecuvântaţi pre Domnul!

41 Bine easte cuvântat Domnul din Sion, Cel ce lăcuiaşte în Ierusalim!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.