×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 131

Besearica roagă pre Dumnezeu ca, aducându-Şi aminte de David şi de făgăduinţa lui, să lăcuiască în Sion şi să areate pre Hristos, pre care El cu mare legătură a cuvintelor L-au făgăduit.

1 Adu-Ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeaţele lui.

2 Că s-au jurat Domnului, s-au făgăduit Dumnezeului lui Iacov:

3 „De voiu întra în lăcaşurile casii meale, de mă voiu sui pre patul aşternutului mieu,

4 De voiu da somn ochilor miei, şi geanelor meale dormitare,

5 Şi odihnă tâmplelor meale, până ce voiu afla locul Domnului, lăcaşul Dumnezeului lui Iacov”.

6 Iată, o am auzit pre ea în Efrata, aflatu-o-am pre ea în câmpii dumbrăvii.

7 „Întra-vom în lăcaşurile Lui, închina-ne-vom la locul unde au stătut picioarele Lui”.

8 Scoală-Te, Doamne, întru odihna Ta, Tu şi sicriiul sfinţirii Tale.

9 Preoţii Tăi să vor îmbrăca cu dreptate, şi cuvioşii Tăi să vor bucura.

10 Pentru David, sluga Ta, să nu întorci faţa unsului Tău.

11 Juratu-S-au Domnul lui David cu adeverinţă, şi nu să va lepăda de dânsa: „Din rodul pântecelui tău voiu pune pre scaonul tău.

12 De vor păzi fiii tăi aşăzământul de leage al Mieu şi mărturiile Meale aceastea, carele voiu învăţa pre ei.

13 Şi fiii lor până în veac vor şădea pre scaonul tău”.

14 Că au ales Domnul Sionul, osibitu-l-au pre el spre lăcaş Luişi.

15 „Aceasta e odihna Mea în veacul veacului, aicea voiu lăcui, că l-am ales pre el.

16 Pre văduva lui blagoslovind voiu blagoslovi; pre săracii lui voiu sătura de pâine.

17 Preoţii lui voiu îmbrăca cu mântuire; şi cuvioşii lui cu bucurie să vor bucura.

18 Acolo voiu răsări cornul lui David, gătit-am luminătoriu unsului Mieu.

19 Pre vrăjmaşii lui voiu îmbrăca cu ruşine; şi preste dânsul va înflori sfinţeniia Mea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.