×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 129

Cu mare dureare pofteaşte iertarea păcatelor, făgăduind adecă mântuinţă prin Hristos.

1 Dintru adâncuri am strigat cătră tine, Doamne, Doamne, auzi glasul mieu!

2 Fie urechile Tale luând aminte spre glasul rugăciunii meale.

3 De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?

4 Că la Tine e milostivirea, pentru numele Tău Te-am răbdat, Doamne.

5 Aşteptat-au sufletul mieu spre cuvântul Tău, nădăjduit-au sufletul mieu spre Domnul.

6 Din straja dimineţii până în noapte, din straja dimineţii să nădăjduiască Israil spre Domnul.

7 Că la Domnul e mila şi multă mântuire la El, şi El va izbăvi pre Israil de toate fărădelegile lui

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.