×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 121

Pre besearică o laudă pentru unire, evlavie şi dreptate, şi aceiia bine îi pofteaşte.

1 Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: „În Casa Domnului vom mearge!”

2 Stând era picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime, Ierusalimul cel ce să zideaşte ca o cetate, a căruia împărtăşirea lui e dimpreună.

3 Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, mărturiia lui Israil.

4 Ca să se mărturisească numelui Domnului.

5 Că acolo au şezut scaunele la judecată; scaunele asupra casii lui David.

6 Întrebaţi, dară, ceale ce-s spre pacea Ierusalimului; şi îndestularea celor ce te iubesc pre tine.

7 Fie pace întru putearea ta şi îndestulare întru zidurile turnului tău.

8 Pentru fraţii miei şi pentru vecinii miei am grăit adecă pace de tine.

9 Pentru Casa Domnului Dumnezeului nostru, am căutat ceale bune ţie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.