×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 12

Roagă pre Dumnezeu să-l mântuiască de nepriiatin, ca, de moarte scăpând, facerea Lui de bine să o laude.

Întru sfârşit. Psalmul lui David

1 Până când, Doamne, mă vei uita până în sfârşit? Până când întorci faţa Ta de cătră mine?

2 Până când voiu pune sfaturi în sufletul mieu, dureri în inima mea, zioa şi noaptea?

3 Până când să va înălţa vrăjmaşul mieu asupra mea?

4 Caută, auzi-mă, Doamne Dumnezeul mieu; luminează ochii miei, ca nu cândva să adorm întru moarte.

5 Ca nu cândva să zică vrăjmaşul mieu: „Întăritu-m-am asupra lui”. Cei ce mă necăjăsc să vor bucura de mă voiu clăti.

6 Iară eu spre mila Ta am nădăjduit, bucura-se-va inima mea de mântuirea Ta, cânta-voiu Domnului, Celui ce au făcut bine mie, şi voiu cânta numele Domnului Celui Înalt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.