×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 119

Ceare besearica să se mântuiască de blăstămători şi de ţedareani, adecă de mahometani, de la Ţedar, feciorul lui Israil, întră carii lăcuiaşte. Această cântare e prorocească, precum şi ceale ce urmează, care să numesc A treaptelor

Cat. 18

1 Cătră Domnul, când m-am năcăjit, am strigat şi m-au auzit.

2 Doamne, izbăveaşte sufletul mieu de buzele nedreapte şi de limba vicleană.

3 Ce să va da Ţie şi ce să va adaoge Ţie spre limba vicleană?

4 Săgeţile Celui putearnic sânt ascuţite cu cărbuni pus(t)niceşti.

5 Vai, mie, că nemerniciia mea s-au îndelungat, sălăşluitu-m-am cu sălaşurile lui Chidar, mult au nemernicit sufletul mieu.

6 Cu cei ce urâea pacea eram făcătoriu de pace, când grăiam lor, să lupta cu mine în zădar.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.