×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 117

Mulţămeaşte besearica, pentru că dintr-atâtea primejdii mântuinţă şi pre Hristos au dobândit.

Mat. 14 şi 22

1 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun; că în veac e mila Lui!

2 Zică, dar, casa lui Israil, că e bun, că în veac e mila Lui!

3 Zică casa lui Aaron, că e bun, că în veac e mila Lui!

4 Zică toţi cei ce să tem de Domnul, că e bun, că în veac e mila Lui!

5 Din năcaz am chemat pre Domnul şi m-au auzit întru desfătare.

6 Domnul easte mie ajutoriu şi nu mă voiu teame ce-mi va face mie omul.

7 Domnul easte mie ajutoriu şi eu voiu privi asupra vrăjmaşilor miei.

8 Bine e a nădăjdui spre Domnul, decât a nădăjdui spre om.

9 Bine e a nădăjdui spre Domnul, decât a nădăjdui spre boiari.

10 Toate neamurile m-au încunjurat, şi întru numele Domnului i-am înfrânt pre ei.

11 Încunjurând m-au încunjurat, şi întru numele Domnului i-am înfrânt pre ei.

12 Încunjuratu-m-au ca albinele fagurul, şi s-au aprins ca focul în spini, şi întru numele Domnului i-am biruit pre ei.

13 Împins fiind, m-am povârnit să caz, şi Domnul m-au sprijinit.

14 Tăriia mea şi lauda mea e Domnul, şi s-au făcut mie spre mântuire.

15 Glas de bucurie şi de mântuire în corturile drepţilor.

16 Dreapta Domnului au făcut puteare, dreapta Domnului m-au înălţat, dreapta Domnului au făcut puteare.

17 Nu voiu muri, ci voiu fi viu şi voiu povesti lucrurile Domnului.

18 Certând m-au certat Domnul, şi morţii nu m-au dat.

19 Deşchideţi mie porţile dreptăţii, şi întrând într-însele mă voiu mărturisi Domnului; aceasta e poarta Domnului, drepţii vor întra într-însa.

20 Mărturisi-mă-voiu Ţie, că m-ai auzit şi Te-ai făcut mie spre mântuire.

21 Piiatra, carea nu o au socotit ziditorii, aceasta s-au făcut în capul unghiului.

22 De la Domnul s-au făcut aceasta, şi easte minunată întru ochii noştri.

23 Aceasta easte zioa carea o au făcut Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.

24 O, Doamne, mântuiaşte! O, Doamne, sporeaşte! Bine e cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!

25 Blagoslovit-am pre voi din Casa Domnului, Dumnezeu e Domnul şi S-au arătat noao.

26 Tocmiţi sărbătoare întru ceale frumoase, până la cornurile oltariului.

27 Dumnezeul mieu eşti Tu, şi mă voiu mărturisi Ţie; Domnul mieu eşti Tu, şi Te voiu înălţa.

28 Mărturisi-mă-voiu Ţie, că m-ai auzit şi Te-ai făcut mie spre mântuire.

29 Mărturisiţi-vă Domnului, că e bun, că în veac e mila Lui! Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.