×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 113

Iarăşi pomeneaşte minunile lui Dumnezeu, scoaterea lui Israil din Eghipt. Apoi Îl roagă pre Dânsul ca pre Sine să Se mărească, pentru că dumnezeii altor neamuri sânt chipuri deşearte, iară El easte în tot fealiul ajutoriu credincioşilor. La jidovi să împărţeaşte în doao. (Ieşire 13, 3)

1 Întru ieşirea lui Israil din Eghipet, a casii lui Iacov din norod varvar.

2 Făcutu-s-au Iudeea sfinţirea lui, Israil, stăpânirea lui.

3 Marea au văzut şi au fugit; Iordanul s-au întors înapoi.

4 Munţii au săltat ca berbecii, şi dealurile ca mieii oilor.

5 Ce-ţi easte ţie, mare, că ai fugit? Şi tu, Iordane, că te-ai întors înapoi?

6 Munţi, că aţi săltat ca berbecii, şi dealuri ca mieii oilor?

7 De faţa Domnului s-au clătit pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacov.

8 Acelui ce au întors piiatra în iazere de apă, şi cea vârtoasă în izvoară de ape.

9 Nu noao, Doamne, nu noao, ci numelui Tău dă mărire.

10 Pentru mila Ta şi adevărul Tău, ca nu cândva să zică neamurile: „Unde easte Dumnezeul lor?”

11 Iară Dumnezeul nostru în ceriu şi pre pământ; toate câte au vrut au făcut.

12 Idolii păgânilor, argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti.

13 Gură au, şi nu vor grăi; ochi au, şi nu vor vedea; urechi au, şi nu vor auzi; nări au, şi nu vor mirosi.

14 Mâini au, şi nu vor pipăi; picioare au, şi nu vor umbla; nu vor glăsui cu gâtlejul lor.

15 Aseamenea lor să fie cei ce fac pre ei, şi toţi cei ce nădăjduiesc spre dânşii.

16 Casa lui Israil au nădăjduit spre Domnul; ajutoriul şi scutitoriul lor easte.

17 Casa lui Aaron au nădăjduit spre Domnul; ajutoriul şi scutitoriul lor easte.

18 Cei ce să tem de Domnul au nădăjduit spre Domnul; ajutoriul şi scutitoriul lor easte.

19 Domnul pomenindu-ne pre noi, ne-au blagoslovit.

20 Blagoslovit-au casa lui Israil, blagoslovit-au casa lui Aaron.

21 Blagoslovit-au pre cei ce să tem de Domnul, pre cei mici cu cei mari.

22 Adaogă Domnul spre voi, spre voi şi spre fiii voştri!

23 Blagosloviţi sânteţi voi Domnului, Celui ce au făcut ceriul şi pământul.

24 Ceriul ceriului, Domnului; iară pământul l-au dat fiilor oamenilor.

25 Nu cei morţi Te vor lăuda, Doamne, nici toţi cei ce să pogoară în iad.

26 Ci noi, cei vii, bine vom cuvânta pre Domnul, de acum şi până în veac.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.