×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PSALTIREA PROROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID

Capitolul 111

Credincioşii şi făcătorii de bine sânt fericiţi, iar păcătoşii vor peri.

Psalmul lui David, înţeleagerea lui Agheu şi a Zahariei

1 Fericit bărbatul carele să teame de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte.

2 Putearnică pre pământ va fi sămânţa lui, neamul drepţilor să va blagoslovi.

3 Mărire şi bogăţie în casa lui, şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

4 Răsărit-au întru întunearec lumină drepţilor, Cel milostiv şi îndurat şi drept.

5 Bun e bărbatul carele să îndură şi împrumutează; tocmi-ş-va cuvintele sale la judecată, că în veac nu să va clăti.

6 Întru pomenire veacinică va fi dreptul, de auzul rău nu să va teame.

7 Gata e inima lui a nădăjdui întru Domnul; întăritu-s-au inima lui, nu să va teame până ce va privi asupra vrăjmaşilor săi.

8 Răsipit-au, dat-au săracilor; dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

9 Cornul lui să va înălţa întru mărire, păcătosul va vedea şi să va mâniia; cu dinţii săi va scârşni şi să va topi; pofta păcătosului va peri. Slava.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.